Algemene voorwaarden

Bij Dare To Paint gelden de volgende regels:

1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding/workshop en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. Dare To Paint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke beweerde schade ook.

2. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding vereist. De cursist zal, in geval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.

3. Dare To Paint is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling en annulering

1. De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd.
2. Als de cursist zelf beslist de cursus tussentijds stop te zetten, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
3. De cursist moet zo snel mogelijk verwittigen indien hij of zij niet kan deelnemen aan de cursus.

4. Ingeval de cursus op de voorziene datum niet kan doorgaan, zal de cursist een inhaaldatum voorgesteld krijgen of zal hij/zij gerechtigd zijn om de integrale som terugbetaald te krijgen van de geannuleerde cursus.
5. Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden.
6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd.